Je to přibližně rok, co jsme pro Vás začali připravovat revizi pravidel Dračího doupěte II. Již v průběhu dokončování Her mocných na podzim 2013 jsme v týmu, složeném částečně z veteránů předchozích příruček a částečné z nové krve, začali shromažďovat podklady pro vylepšení pravidel a ihned po vydání Her mocných se práce rozjela naplno. V průběhu celého roku náš tým procházel internetová fóra a zjišťoval od příznivců i kritiků Dračího doupěte II, co jim ve hře chybí, přebývá či jaký vývoj hry by v budoucnosti rádi sledovali. Zároveň s tím probíhalo vyhodnocení nejčastěji kladených otázek a nejčastějších nedorozumění, se kterými se hráči při čtení knihy či hraní setkávali.

V průběhu jara a léta 2014 pak autorský tým z tohoto kotle informací vydestiloval budoucí směřování Dračího doupěte II a hledal řešení, která pomohou hru dále vylepšit. Ta v současnosti dostávají pevné obrysy a proto jsme rádi, že nyní můžeme zveřejnit první konkrétní plány ve vývoji Dračího doupěte II.

Asi nejdůležitějším sdělením je, že připravované změny jsou evolucí, nikoliv revolucí. Nová připravovaná příručka bude stále stavět na stejných základních principech, jako stávající verze. Ale přestože většina úprav budou hlavně zpřesnění či vyjasnění nejčastějších nedorozumění, čeká nás i několik radikálnějších řezů. Abychom byli trochu konkrétnější, přikládáme i krátký, ne zcela úplný, avšak dostatečně názorný přehled našich cílů.

Především chceme zachovat základní prvky, které vytvářejí DrD II:

 • důraz na význam situace v příběhu, projevů a popisů, nikoliv jen na čísla a mechaniky
 • hráči svým rozhodováním zásadně ovlivňují výsledek střetu
 • hra o zdroje - hráči musí uvážlivě nakládat se zdroji, které jim pomáhají překonávat překážky
 • systém povolání jako balíčků dovedností

Při zachování výše zmíněných stavebních kamenů revize směřuje k těmto cílům:

 • jednodušší a přirozenější převod situace v příběhu (fikce) do pravidel a zpět, včetně návodů jak používat dovednosti jednotlivých povolání pro vytvoření bohaté a zajímavé hry
 • sblížení střetů, překvapení a nástrah
 • rychlejší a napínavější konflikty (častější pohyby Ohrožení, omezení "zákopové války" a nudných opakujících se akcí)
 • návod ke "hře o zdroje" - nastavení odpočinku, čerpání zdrojů či jizev na míru vaší hře
 • drobné úpravy dovedností jednotlivých povolání (odstranění překrývajících se dovedností, doplnění chybějících dovedností na základě zpětné vazby od hráčů)
 • sjednocení a srozumitelnější vysvětlení principů fungování magie
 • a dalších drobné změny

Jednotlivá zpřesnění a změny budeme průběžně, během vývoje, zveřejňovat prostřednictvím RPG Fóra a tohoto webu. Jako hráči tedy budete mít nejen možnost sledovat, jak se hra vyvíjí, ale průběžně jednotlivé změny do své hry i začleňovat. Zveřejnění bude vždy probíhat v ucelených funkčních blocích pravidel, a bude doprovázeno velkým množstvím příkladů a detailních vysvětlení, které se do tištěné verze knihy nevejdou.
V okamžiku vydání nové příručky si tedy vlastníci staré příručky, doplněné o zveřejněné změny a vlastníci nové příručky budou moci zahrát jednu a tutéž hru. Nová verze příručky, ať už tištěná nebo v PDF, samozřejmě tato pravidla nabídne v ucelené a uspořádané formě. A jak je zvykem, stávající majitelé elektronické příručky získají novou verzi zdarma, stávající majitelé příručky tištěné si budou moci pořídit novou knihu se slevou.

První sousto tohoto zveřejňování můžete ochutnat už nyní, v první verzi dokumentu "Revize pravidel DrD II", který je ke stažení zde. Tento dokument z velké části obsahuje vysvětlení nejasností, se kterými se hráči při hraní potýkali a které se v nové verzi nebudou měnit, ale zaslouží si lepší vysvětlení, najdete v něm ale již i několik prvních změn pravidel. Jak bude autorský tým v revizi pokračovat, změn a nových věcí bude postupně přibývat.

Protože žádnou hru není možné vyvíjet bez zpětné vazby, rádi bychom touto cestou zahájili nábor externích testerů, kteří nám pomohou ozkoušet navrhované změny. Budeme rádi, když se nám přihlásíte e-mailem na drd2-playtest@altar.cz. Uvítáme jak skupinky, které DrD II pravidelně hrají, tak skupinky, které DrD II ještě nehrály, či běžně hrají jiný systém, ale chtěly by si vyzkoušet, kam se DrD II za tři roky své existence posouvá. U takových skupin uvítáme zpětnou vazbu v podobě srovnání s jejich systémem.