Po půl druhém roce více či méně intenzivní práce můžeme s radostí oznámit, že příručka Dračí doupě II: Hry mocných je dokončena a putuje do tisku.

Pod téměř dvěmi sty stranami je podepsán autorský tým v následujícím složení.
autoři:
Karel "Charles" Černín, Michal "Ocho" Chocholoušek, Petr "ilgir" Chval, Šimon "Bart" Stiburek
spoluautoři:
Filip "MarkyParky" Dvořák, Jonáš "Ecthelion" Ferenc, Jakub "Boubaque" Maruš, Ján "Crowen" Rosa, Pavel Vaško, Jiří "Maugir" Vinklář, Pavel "Tork" Zoubek

V poslední části seriálu přinášíme ukázku z inspirační části knihy, která popisuje vztahy na jednom obyčejném královském dvoře. Jedná se o úvodní část kapitoly Život u dvora, jež vyšla z pera renomovaného autora Karla Černína.

Život u dvora

S mistrovskými povoláními získají vaše postavy takovou moc, že již začnou tvořit dějiny a ovlivňovat chod světa. Úkolem následujících kapitol bude pomoci vám, abyste si ujasnili, jak vlastně funguje onen svět mocných, do něhož hrdinové postupně pronikají. Podíváme se, proč a jak se vedou války, jak se vyzvídá a intrikuje, jak se odstraňují vladaři a nastolují noví, jak se udržuje v zemi pořádek a dělá spravedlnost i jak se představitelé vyšších vrstev navzájem snaží předstihnout ve velkolepých slavnostech a hrách. Vše si ukážeme na příkladech ze dvora krále Kazimíra.

Královský dvůr

Sídelním městem panovníka je sice Lutovec, ale dvůr je ve skutečnosti tam, kde se právě nachází král. Nezáleží na tom, jestli pobývá na některém ze svých královských hradů, krátí si čas sokolnictvím na milované lovecké tvrzi v Přimožehu, nebo je dokonce na diplomatické cestě za hranicemi země. Jeho kancelář, služebníci, rytíři, dvořané, dvorní dámy – nebo přinejmenším řada z nich – putují všude s ním.

Vládnoucí rod

Začněme ale po pořádku a představme si nejprve královskou rodinu.

Král Kazimír
Panovníkovi již táhne na čtyřicítku a dosud se marně snaží vyrovnat se svému otci, knížeti Ctiborovi. Ten rozšířil území Lechů, dal zemi na dvacet let mír a získal pro svůj rod královskou korunu. Kazimír byl ještě mladý, když jeho otec zemřel. Než se stihl ujmout vlády, jeho ambiciózní matka rozdala královské hrady svým oblíbencům, vzájemně rozeštvala vysokou šlechtu a uvrhla zemi do války se sousedním Krabšírskem. Král se od svého nástupu na trůn pokouší zavést v království zase pořádek, a tak někdy působí tvrdě a zahořkle.
Cíle: zajistit rodovou linii; omezit moc vysoké šlechty.

Jadviga, králova matka
Královna vdova pochází z Velkolánska a nikdy se nenaučila dobře lešsky. Odmítá se smířit s odstavením od moci, stejně jako si nechce připustit, že stárne. Vládnutí svého syna se snaží ovlivňovat nejen hysterickými výstupy, ale i magicky prostřednictvím královské kuchařky Hildy, mastičkářky, která předkládanými pokrmy každý den vhodně upravuje králův temperament. Málokdo by čekal, že tyto dvě ženy jsou přítelkyně, protože Hilda bývala milenkou knížete Ctibora, manžela Jadvigy.
Cíle: obnovit svůj dřívější vliv na krále; najít si mladého milence.

Tereza, králova žena
Kazimírova sličná, ale křehká manželka se narodila v Atrágii. Tento sňatek vylepšuje jinak chladné vztahy Lešska a Atrágie a prospívá i obchodu a šíření kultury. Zdá se ale, že Terezino manželství s králem ztratilo v posledních letech plodnost. Často proto pláče a se zoufalou nadějí vyhledává služby alchymistů, felčarů a podobné šarlatánské havěti.
Cíle: přivést více atrágské kultury na lešský dvůr; porodit králi dalšího syna.

Cypřiš, králův syn
Kazimírův jediný syn je, mírně řečeno, neduživý a neschopný. Král je zmítán strachem o jeho zdraví a touhou po dalším synovi, kterým by si pojistil rodovou linii. Cypřiš tráví většinu času v knihách. Sloužící však říkají, že je prohnaný a zlomyslný a rád trápí lidi i zvířata.
Cíle: dokázat všem, že může být velkým králem navzdory chatrné kondici a zálibě v knihách; podniknout cestu do matčiny rodné Atrágie.

Kazi, králova dcera
Čtrnáctiletá Kazi je vším, čím by králův syn měl být. Bohužel se narodila jako dcera. Její cílevědomost, odhodlání, rozhodnost a neústupnost jsou jí tak spíš na obtíž. Místo aby trávila čas v audienční síni, na honech a turnajích, nudí se u vyšívání, hry na harfu a podobných nezajímavých věcí. Její snoubenec, krčský hrabě Theodorich, bude muset být velká osobnost, pokud se bude chtít alespoň trochu podílet na vládě, až si ji po svatbě přivede na svůj dvůr.
Cíle: ovládnout svou vášeň pro Ondřeje z Dubovce, královského lovčího; umožnit nezávislým kouzelníkům ze Společenství kahanu, jehož členem je i Kazina blízká přítelkyně Lavriša, volně provozovat magická umění.

Mižděj, králův bratr
Na svého o deset let mladšího bratra Kazimír dosti žárlí. Je tím, čím by Kazimír chtěl mít Cypřiše – úspěšným a oblíbeným nástupníkem trůnu. Trůn je ovšem tím posledním, po čem Mižděj touží. Je to mladík kosmopolitní, který se zhlédl v lákadlech rytířství a dobrodružných toulkách s družinou. Vůči bratrovi je vcelku loajální, ačkoli si z něj zrovna moc nedělá. Navrch má Mižděj magické nadání a již si vydobyl své postavení v církevní hierarchii.
Cíle: stát se hrdinou rytířských eposů doma i za hranicemi; učinit lešský rytířský řád Zlatokřídlých součástí temněckého řádu Andělů strážných.

Bořivoj, králův strýc
Kníže Ctibor svěřil svému bratrovi do správy Západní marku lešského království a jmenoval jej markrabětem. Mezi Bořivojem a jeho synovcem Kazimírem ale nepanují zrovna nejvřelejší vztahy. Markrabě dluží slušnou sumu na daních a král neměl dosud pořádné páky na to, přimět ho k poslušnosti. Z Vřídska nicméně začíná dotírat hobití Horda a markrabě možná bude brzy potřebovat královu pomoc.
Cíle: vymanit Lechy z moci církve a navrátit je starým bohům; rozdrtit Hordu; nahradit na trůně slabého Kazimíra.

Zápletky

  • Král vdává svou dceru Kazi. Každý, kdo chce něco znamenat, se snaží přinést jí ke svatbě takový dar, na nějž by se ještě dlouho vzpomínalo. Mezi truhlicemi je však jedna, k níž se nikdo nehlásí, a šíří se z ní podivný zápach. Zadrží někdo včas Kazi, která ji chce zvědavě otevřít, a získá tak dvorní alchymista možnost podivnou truhlici prozkoumat? Nebo už bude moci řešit jen následky? Upadne princezna do hlubokého spánku, z něhož ji nelze probudit? Nebo vyskočí z truhlice její milovaný psík, který se před rokem ztratil na honu, a ona se jej odmítne vzdát, ačkoliv zvířátko má podivně mrtvé oči?
  • V sousedním Velkolánsku se z otce na syna v panovnické rodině dědí démon, který činí vladaře jasnozřivým a odolným proti jakýmkoliv kouzlům. Jednoho dne se však narodí dvojčata, a když jejich otec zemře, běs do žádného z nich nevstoupí. Osud si zřejmě žádá, aby se střetli v občanské válce o nástupnictví a naživu zůstal jenom jeden z nich. Alespoň to tak vypadá, než se zjistí, že král byl zavražděn. Skrývá se běs dosud v jeho těle, nebo bloudí po hradě? A kdo je tajemná postava, která jej také hledá? Je to snad jiný démon toužící zaujmout jeho místo? Nebo vymítač či špeh najatý sousedním panovníkem? Kazimír vysílá své rádce, aby tajemství rozluštili a ze situace vytěžili co nejvíc pro něj.

Když tu náhle!

  • Objevil se mladík, který tvrdí, že je levobočkem zesnulého krále, a vznáší nárok na trůn.
  • Uražená čarodějnice, kterou král nepozval na svatbu potomka, se objevila u dvora. Co zamýšlí?
  • Známý rytíř prý byl svědkem, jak byla královna svému muži nevěrná. Bude se někdo bít za její čest?
  • Potulný kazatel tvrdí, že plodnost do královského lože by navrátila zápalná oběť starým bohům. Musela by však být z královské krve.

Co se dozvíte příště?

Právě jste dočetli poslední z pravidelných ochutnávek z Her mocných na webu DrD II. Následovat budou již pouze informace ohledně vydání a předobjednávek knihy. O své dojmy a názory se s námi podělte v diskusi, která je umístěna na stránkách RPG Fóra (přispívat je možné i bez registrace).